glacier


冰川系列

灵感源于勃朗峰的自然之美

“冰之海”(Mer de Glace)位于勃朗峰核心地带,由大片浮冰、冰冠和壮观的冰川形成。长久以来,冰川地貌的经典之美一直令探索者和冒险家们为之神往,自创始之初,万宝龙就与冰川结下了不解之缘。

Desktop Spacer
Mobile spacer

万宝龙从中汲取源源不断的灵感,打造腕表、书写工具、皮具和和配饰系列,每款单品都意在彰显作为自然瑰宝的勃朗峰山脉冰川之美。精妙设计体现冰川环境与山地特质,选用环保可持续材料,突显保护冰川以福泽后代的重要意义。

Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer
Desktop Spacer
Mobile spacer